GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://restaurantdonpapa.cz

Aby náš web restaurantdonpapa.cz mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je VESNIČAN a.s., IČ: 27736369, DIČ: CZ27736369, plátce DPH, se sídlem Palackého třída 3048/124, 612 00 Brno - Královo Pole zapsaná v Obchodním rejstříku sp.zn. B 4957/KSBR vedeném u Krajského soudu v Brně.

Telefon: +420 778 563 240, email: info@restaurantdonpapa.cz (dále jen „správce“).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Uchováváme a zpracováváme údaje, které od Vás získáme.

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • IČ, DIČ, bankovní účet
 • poštovní adresu společnosti
 • jméno a příjmení
 • mailovou adresu
 • telefonní kontakty

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak jsme získali Vaše údaje

Vaše osobní údaje (dále jen OÚ) jsme získali při komunikaci s Vámi např. v rámci Vaší objednávky zadaný přes emailovou adresu, při Vašich dotazech na námi nabízené služby či produkty, v případě, kdy se u nás ucházíte o práci, při osobních jednáních apod.

Při návštěvě našich webových stránek dochází ke shromažďování informací, které by mohly zahrnovat stránky, jež navštěvujete nejčastěji, a služby, události nebo informace, které jsou pro Vás zajímavé.  Můžeme také sledovat stránky, které navštěvujete, když kliknete na odkazy v našich e-mailech.

Rozsah osobních údajů a účely zpracováníZpracováváme a uchovováváme OÚ v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email u fyzických osob a plné znění u firemních subjektů, jmenovitě název společnosti, kontaktní osoba, adresa, IČ, DIČ, email, telefon, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jste nám svěřili sami v návaznosti na naše předchozí či probíhající obchodní vztahy a to k naplnění některých z uvedených účelů

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 • prodej a nákup zboží
 • zasílání informací souvisejících s obchodním procesem
 • zasílání marketingových sdělení

Vaše OÚ uchováváme po dobu nezbytně nutnou a tou je dle platných právních norem min. 10 let (z důvodů Zákona o účetnictví).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.